Kihez forduljunk régi bútorainkkal?

Számtalan helyen bukkanhatunk régi bútorokra. Öreg házakban, különösen vidéken még mindig számtalan kacatot rejtenek a padlások, pincék és sokszor a lakószobák is. Nagyon sok helyen még most, a 2010-es években is használatban vannak azok a székek, asztalok, szekrények és ágyak, amiket még az 1900-as évek elején szereztek be a nagy-, vagy dédszülők. Néha egészen meglepő dolgok, valóságos bútorkincsek is előkerülhetnek az évszázados por- és pókhálórétek alól, általában persze nagyon lehangoló állapotban, sokszor sérülten, törötten.

Fehér László restaurátor

Ilyen esetben jól tesszük, ha antik bútor restaurátorhoz fordulunk.

Egy költözés vagy lakásfelújítás esetén az embernek általában elég gondot okoz saját ingóságainak csomagolása, mozgatása és elhelyezése, valamint az újonnan vásárolt lakóhely lomtalanítása, felújítása, berendezése. Ilyen helyzetekben általában nem sok idő és energia marad a váratlanul előkeveredő régi holmik szakszerű kezelésére, és azok sokszor egyszerűen az utcán vagy a szemétben végzik. Gondoljunk arra, hogy egy-egy poros, dohos, régi bútor akár elhanyagolt állapotában is komoly értéket képviselhet, és nem bölcs dolog ahelyett, hogy megmentenénk, végleg az enyészetre hagynunk.

A legtöbben azonban nem értenek az antik bútorok és értékük felismeréséhez, és nem is tudják, hogy kihez fordulhatnának egy-egy különösebb darab felbukkanása esetén. A legjobb ötlet, ha szakértő antik bútor restaurátorhoz fordulunk. Amennyiben egy műkereskedővel vesszük föl a kapcsolatot, úgy biztosak lehetünk benne, hogy az szakértelmének és tapasztalatának köszönhetően elég pontosan fel fogja ismerni a szóban forgó régi bútor típusát és értékét. Ugyanakkor, mivel kereskedő, nyilvánvalóan jóval alacsonyabb összeget kínál majd föl az adott darabért, mint amennyiért boltjában áruba bocsájtja. Amennyiben pedig egy tisztességtelenebb kereskedővel hoz minket össze a balszerencse, az is megeshet, hogy bútorunk értékét mélyen alábecsüli, hogy könnyű pénzen hozzájuthasson.

Amennyiben azonban felújítási céllal keresünk meg egy antik bútor restaurátort, úgy biztosak lehetünk benne, hogy a szakértelme éppúgy segít nekünk a régi bútor értékének és típusának meghatározásában, ugyanakkor nem kell attól tartanunk, hogy téves információkkal téveszt meg minket, hiszen nem érdeke értéktelennek beállítani a bútort. Ahhoz, hogy valaki kereskedjen a bútorokkal, nem szükséges, hogy nagy szaktudással rendelkezzen készítésükről és használatukról, sőt, még csak az sem kell, hogy szeresse őket.

Egy profi restaurátor azonban szükségszerűen nagy szaktudással bír, és szükségszerűen szereti hivatásának tárgyait, a régi bútorokat. Egy szépen restaurált antik bútor értéke ugyanakkor jóval nagyobb is lesz, mint egy elhanyagolt, rossz állapotú darabé. Ráadásul felújítva akár saját házunk különleges és használható dísze is lehet.

A restaurálás művészete

A művészet egyidős az emberiséggel, hiszen már az őskori emberek is létrehoztak művészi alkotásokat, barlangrajzokat, kő- és csontfaragványokat. Az ember a környezetét és tulajdonképpen minden használati tárgyát szereti szépnek tudni, feldíszíteni, legyen szó akár pásztorbotról, akár mobiltelefon tokjáról. Ezek közé a tárgyak közé tartoznak a különféle lakberendezési holmik, így a bútorok is. Ősi időkre tekint vissza a pusztán esztétikai célból létrehozott műalkotások története is és a modern művészeti irányzatoknak köszönhetően ma már gyakorlatilag bármi szolgálhat csupán esztétikai célt, akár egy bútordarab is, még akkor is, ha közben teljesen alkalmatlanná válik eredeti funkciójának betöltésére.

Az emberek ragaszkodnak kedvenc tárgyaikhoz, különösen akkor, ha azok nagy értéket képviselnek, márpedig a ritka és régi alkotásokról ez szinte minden esetben elmondható. Ugyanakkor még a dísztárgyak is ki vannak téve az idő pusztító hatásának, megkopnak, kifakulnak, elgörbülnek, eltörnek. Fokozottan igaz ez a használati tárgyakra, így a régi bútorokra. Ezen antik tárgyak felújítására időről időre igény mutatkozik. A legrégebbi írott forrásaink az 1600-as években dolgozó restaurátorokról tudósítanak. Ezek régi festmények felújításával foglalkoztak. A festmények talán a legsérülékenyebb műtárgyak, ugyanakkor sokszor lehetőség van felújításukra, állaguk javítására, ellentétben mondjuk egy üvegtárggyal, amin kevésbé fog az idő vasfoga, ellenben jóvátehetetlenül tönkremegy, ha eltörik.

A korai restaurátoroknak hatalmas szakértelemmel és nagy ügyességgel kellett rendelkezniük, szinte olyan jellegű tudással, mint amivel a festőművészek rendelkeztek. Ez ma sincs másképp, így elmondható, hogy restaurátornak lenni is egyet jelent egyfajta művészeti ág magas szintű művelésével. Az 1700-as évekre már kialakultak a restaurálás alapvető eljárásai, az 1800-as évek derekára pedig már kialakult a mai értelemben vett, a műkincsek és antik tárgyak eredeti formájában történő megőrzését kihangsúlyozó szemlélet. Ez vezette az első állandó és rendszerezett gyűjtemények, múzeumok létrehozóit. Ma már számos modern technikai újítás segíti a restaurátorok munkáját és az antik tárgyak felújítói arra is ügyelnek, hogy munkájuk eredménye tartós legyen.

A régi bútorok felújítása is több száz éves múltra tekint vissza, hiszen a különösen szép és értékes bútorokat már az 1700-as években is igyekeztek megőrizni, felújítással megmenteni a pusztulástól, még ha a korabeli mesterek ekkoriban nem is mindig törekedtek az eredeti állapot maradéktalan helyreállításár, mint teszik ezt napjainkban az antik bútor restaurátorok.

Art deco bútorok

Az Art deco irányzat az 1920-as években született meg Franciaországban és az 1930-as évekre ismertté és népszerűvé vált az egész világon, különösen az Egyesült Államokban. A stílus gyökerei a francia szecesszióra vezethetőek vissza, ugyanakkor hatással volt rá több modern irányzat is.

Az art deco jellemzője a geometrikus stilizáció, amiben felfedezhető a konstruktivizmus hatása. A modern vonalvezetés a futurizmussal állítja párhuzamba, míg a kubizmus hatása az art deco festményeken fedezhető fel. Az új stílus megjelent szinte minden területen, de leghatásosabban a lakberendezés terén nyilvánult meg, ezért is érdemes alaposabban megismerni az art deco bútorait.

Az art deco bútorok nagy előnye, hogy egyesíti magában a nagyon régit és a nagyon újat, a múltat és a jövőt. Elég megnézni egy korabeli film díszleteit, és máris megértjük, miről van szó. Tágas, világos, díszes lépcsőházak, kecses, modern vonalvezetésű, letisztult szobabelsők, felhőkarcolók és áramvonalas gőzmozdonyok, léghajók és hosszú szivarok, mindez fekete-fehérben, egyszerre régi és futurisztikus. Az art deco bútorai egyenes és geometrikus vonalvezetésűek voltak, szakítottak minden régi, díszes, nehézkes történelmi stílussal. Népszerűek is lettek a fiatalok körében merész újszerűségükkel, lázadásukkal.

A formák egyszerűsödésének és a díszítések eltűnésének volt egy kevésbé forradalmi, gyakorlati oka is, az új bútoroknak alkalmasnak kellett lenniük a tömegtermelésre is. Ennek ellenére ma mégis viszonylag ritkán találkozni antik bútor kereskedésben art deco darabokkal és a régi bútorok felújításával foglalkozó restaurátorok keze alá is ritkén kerül art deco bútor. Ez azért van így, mert a stílus fénykora viszonylag hamar véget ért és mert Európában kevésbé volt népszerű, mint az Egyesült Államokban, miközben inkább tartozott az exkluzív luxusstílusok, mint a köznapi fogyasztási cikkek közé.

Az art deco bútorok nagy előnye ma az, ami száz éve még aligha számított volna annak, hidat képeznek a régi és az új, a klasszikus és a modern stílusok között, így remekül beilleszthetőek olyan lakásokba, amelyek lakói nem szeretnének kimondottan modern, kortárs stílusú lakásbelsőt, de elutasítják a régi, történelmi hangulatú, talán kicsit öregesnek ható darabokat is.

Az art deco formái karakteresek, színei hatásosak, sokszor erősen kontrasztosak, például fekete és fehér, fényes króm, lakk és műanyag felületekkel. Az élek és a sarkok lekerekítettek, a vonalvezetés geometrikus, ez természetes, elegáns hatást kelt, szemben a modern, sokszor túlzottan szögletes, hegyes és éles vonalvezetéssel. Így az art deco új és egyszerre régi bútorai nagyszerű egyensúlyt jelentenek a klasszikus és a modern formavilág között.
Egy art deco bútor felújítása egyszerű feladatnak tűnik, de nem mindig az, mert ezek a bútorok általában minőségi, drága alapanyagokból készültek, és egyszerű, letisztult vonalaik ellenére mindig is a fényűzést és a pompát képviselték. Készítésük idején terjedt el a bakelit használata, amit ezeken a bútordarabokon jellemzően fényesre csiszoltak. Ezek pótlása gyakran okoz nehézséget a bútor restaurálása során.

Barokk bútorkincsek

Európa az 1500-as években zűrzavaros időket élt át. A nagy földrajzi felfedezések alapjaiban rajzolták át az addigi világképet és rendezték át a hatalmi viszonyokat. Nyugaton szinte a semmiből emelkedett föl a roppant területeket meghódító Spanyol Birodalom, a kereskedelem súlypontja pedig a mediterrán térségből áthelyeződött az Atlanti-óceán partvidékére.

Miközben keletről a Török Birodalom fenyegette Európát, a viszályok dúlta kontinensen megindult a katolikus egyház egyeduralmát megdöntő reformáció. A változó időket parasztlázadások és vallásháborúk tarkították. Ebben a zűrzavaros időszakban indult hódító útjára Rómából az ellenreformáció és az általa képviselt stílus, a barokk, amit az abszolút uralkodók is hamar magukévá tettek.

Az 1500-as évek végétől nagyjából az 1700-as évek első feléig meghatározó barokk stílus elsősorban az építészetben hagyott maradandó nyomot, de markánsan jelentkezett minden művészeti területen, így a lakberendezés területén is. Az antik bútorok talán legértékesebb darabjait ma is a barokk bútorok jelentik. Ezek a régi bútorok, melyek restaurálása igen nagy feladat, bár sokszor nehézkesek, mégis, rendkívül díszesek, mint mondani szokták, túldíszítettek.

A barokk lakberendezés legfejlettebb formája az abszolutisztikus Franciaországban, a Napkirály, XIV. Lajos uralkodásának idején alakult ki. A barokk stílusban készített antik bútorok rendszerint nehezek, nagyméretűek, masszívak.

Ez azzal van összefüggésben, hogy a barokk célja a nagyság, a hatalom és a rendíthetetlenség reprezentálása, ugyanakkor gazdag díszítettséggel is rendelkeznek, amely nehezebben lenne kivitelezhető könnyű, kisméretű darabokon. Ezeknek az antik bútoroknak a jellemző díszítései a gazdagon burjánzó, hullámzó, ívelt faragványok. Szinte mindig felfedezhető köztük a csigavonal, az akantuszlevél és a kagylómotívum.

Ezeken a régi bútorokon jellemzőek lehetnek még a gömbölyded formájú puttók, vagy a karmokban végződő bútorlábak. A barokk bútorokat gyakran díszítették festéssel,
aranyozással is és kárpitozásuk is jellemzően díszes volt. A régi bútorok felújítása során az ilyen felületi kezelések elvégzése az antik bútor restaurátor legfőbb feladata. A barokk bútorok már megjelenésük pillanatában nagy értéket képviseltek, hiszen a kor műbútorasztalosai közül csak a legkiválóbbak tudták elkészíteni őket, sok munkaóra árán és csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak, hogy ilyen darabokkal ékesítsék lakásukat, vagy inkább palotájukat.

Ezért a stílus hanyatlása után is nagy becsben tartották ezeket a bútorokat és élelmes műkincskereskedők immáron évszázadok óta folyamatosan vásárolják föl őket. Ma jellemzően csak múzeumokban és templomokban találkozhatunk barokk bútorokkal, de néhány egyedi ízlésű és tehetősebb gyűjtő ma is szívesen rendezi be ilyen pompás darabokkal lakhelyét. Ezért a régi barokk bútorok felújításának nehéz, de szép feladata még ma is gyakran része az antik bútor restaurátorok munkájának.

Mi mindenre kapható lakásfelújítási hitel?

A hitelválság előtt a lakásfelújítási hitel, mint olyan, sokkal népszerűbb termék volt. A bankoknak is volt kifejezetten e célra nyújtott, kimondottan felújítási hitelnek nevezett terméke. Ma vagy nincs is a banknak ilyen hitelfajtája, vagy az a jelzálog alapú lakáshitel egyik alfaja, vagy személyi kölcsön, ami a szabad felhasználása révén lakásfelújításra is használható.

Mivel ugye szabad felhasználású hitelről van szó, így nem is nagyon kérdezik, mire költi az ember, régebben szigorúbb elszámolás alá estek a lakásfelújítási hitelek, akkor sokkal fontosabb volt a címben szereplő kérdés, hogy mire is lehet tulajdonképpen költeni a lakásfelújítási kölcsönt. Ennek ellenére nem árt, ha tudja az ember, hogy mi is tartozik ebbe a kategóriába. E témakörben érdemes szétnézni a www.hitelmindenkinek.hu oldalon is.

Tehát, adott egy ingatlanunk, ami már régi, esetleg úgy örököltük, vagy csak simán ráfér egy felújítás, netán épp most vásároltuk és át akarjuk alakítani, a saját ízlésünknek megfelelően rendbe tenni. Ha megvan rá a pénzünk, az a legjobb megoldás, mert akkor addig nyújtózkodva, amíg a takarónk ér, megcsináljuk a magunk ízlése és pénztárcája szerint.

Ha nincs pénzünk, no, az egy kicsit kellemetlenebb, ilyenkor kell kölcsönkérni. Jó esetben családi berkeken belül meg tudjuk oldani a kölcsönt, de ha mégsem, akkor marad a lakásfelújítási kölcsön.

A Cofidissel például határozottan szerencsénk van, mert Ingatlanfelújítási Kölcsön néven a megfelelő hiteligénylőknek simán ad szabad felhasználású személyi kölcsönt, amit fordíthatunk lakás felújításra. Egy egyszerű tervezetet kell csak benyújtani, kvázi egy költségvetést a várható munkálatok munkadíjáról, valamint a várható anyagköltségről. Maga a szakember is pillanatok alatt kiszámolja, így nem nehéz prezentálni egy ilyen dokumentumot.

A lakásfelújítás lehet kisebb, nagyobb. Eleve ugye a lakás is lehet kicsi is, meg nagyobb is, és ez erősen befolyásolja a belekerülési költséget. Ha pedig családi házról beszélünk, akkor még nagyobb lesz a várható kiadás.

Míg egy családi ház esetében külső munkálatokra is lehet számítani, addig a lakás felújításnál csak belső munkák vannak.

Családi ház esetén kifejezetten nagy összeg a tetőcsere, vagy tetőjavítás, a tetőtér beépítés, valamint az épület szigetelése. Ezek a költségek lakásingatlan esetében kizártak. Ami viszont mind háznál, mind lakásnál szóba jöhet, az a fűtéskorszerűsítés és a nyílászáró csere. Ezek is igen tetemes költséget jelentenek. Szintén nem olcsó a komplett fürdőszoba felújítás, aminek során a vízvezetéket is ki kell cserélni, majd komplett hidegburkolás következik: csempézés, járólapozás, új fürdőkád vagy zuhanyzó beépítése, mosdó beépítés, szerelvényezés. A következő nagy beruházás a konyha felújítása: szintén vízvezeték csere, hidegburkolás, konyhabútor készítés, szerelvényezés.

Ezekhez képest a helyiségek hideg és/vagy melegburkolása, valamint a helyiségek festése már elenyésző munka mind munkában, mind pénzben. Azonban, ha a fent felsorolt munkákat mind elvégezzük, akkor pöpec kis lakásunk lesz, melyet jó sokáig élvezhetünk. A lakásfelújítási kölcsönök lehetővé teszik azt is, hogy a szépen felújított lakásunkat be is rendezzük, bútorokat és gépeket vásároljunk bele. Így tehát, akinek sikerül elegendő összegű lakásfelújítási kölcsönt kapnia, annak lesz egy ízlésesen felújított, berendezett, gépesített lakása.

A Hitelmindenkinek.hu oldalon mindig találunk hasznos információkat lakásfelújítási kölcsönök tekintetében is, így érdemes azt rendszeresen böngésznünk!

Jelzálog alapú vagy szabadfelhasználású lakásfelújítási kölcsönben érdemes gondolkodni?

Mindenki, aki hitelt szeretne felvenni, némileg dilemmában van: Megkapom a hitelt? Vissza tudom fizetni? Jó lesz ez nekem? Aki lakásfelújítási kölcsönt szeretne felvenni, nos, ő még nagyobb dilemmában van, hiszen nagyon friss még az élmény a hitelválság kapcsán a lakáshitelek bedőlésével kapcsolatban. Mindenki aki lakásfelújítási kölcsönbe vág, százszor is meggondolja ma. Sőt! Már az is meggondolta sokszor, aki egyáltalán lakásvásárlásra adta a fejét az elmúlt hét-nyolc évben. No, de akinek van mit felújítani, az már szerencsés ember, így már csak a felújításra szánt összeget kell előteremteni. És ha nem megy másként, akkor bizony lakásfelújítási kölcsön segítségével kell azt megoldani!

Ha el is döntöttük, hogy márpedig elég bátrak vagyunk, és felújítunk, akkor még mindig ott a dilemma, hogy honnan és milyen kölcsönt kérjünk.

Alapvetően két út áll előttünk: Jelzálog alapú lakásfelújítási kölcsön, vagy szabad felhasználású?

Az egyik magasabb hitelösszeget és alacsonyabb kamatot ígér, de jelzálogot jegyez be, a másik kevesebb pénzt ad, magasabb kamatot kér, de tehermentes marad a lakás. Vajon mi a jó megoldás? Nos, jó megoldás az lenne, ha zsebben lenne a pénz, de ilyen opció jelen esetben nincs. Így hát e sorok írója, aki maga is tapasztalt ingatlanforgalmi szakember, azt javasolja, hogy legyünk óvatosak!

Próbáljunk meg inkább szerényen, kisebb pénzből gazdálkodni, újítsunk fel inkább több lépcsőben, de ha egy mód van rá, akkor ne menjünk bele abba a konstrukcióba, amelyik jelzálogot jegyez be az ingatlanra. Bármikor szükségessé válhat bármilyen okból az ingatlan értékesítése, és akkor sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, ha egy terhelt ingatlanunk van.

Ráadásul a jelzálog alapú lakáshitelek hosszúlejáratúak, így jó sokáig jelzálog lesz az ingatlanunkon, amit a jelen gazdasági helyzetben nem tanácsos megkockáztatni. Inkább újítsuk fel a lakást több lépcsőben, semmint hogy belemenjünk egy hosszú távú jelzálogosításba. Lehet, hogy jobban járunk, ha szabadfelhasználású hitelt veszünk fel, megcsináljuk a legfontosabb munkálatokat, majd amikor lejár a kölcsön, akkor újra egy szabadfelhasználású kölcsönt igénybe véve folytatjuk a munkákat egy következő lépésben.

Esetleg próbáljunk takarékoskodni, és azokat a munkákat, amiket mi magunk is el tudunk végezni, arra ne adjunk pénzt, mint pl. festés, parkettázás. Ezek olyan munkák, amit egy ügyes kezű férj, apa, após el tud végezi, s máris sokat takarékoskodtunk. Nyilván vonzó lehetőség, hogy nagyobb hitelösszeget kapunk, és az egész lakást tip-top rendbe tesszük, de túl nagy ár érte, hogy elzálogosítsuk az ingatlanunkat. Persze kinek-kinek magának kell mérlegelni, de tanulva az elmúlt évek gazdasági nehézségeiből, ingatlanpiaci mélyrepüléséből és hitelválságából, talán jobb most biztosra menni, és csínján bánni a lakásfelújítási kölcsönökkel.

Lakásfelújítási kölcsön a Takarékszövetkezetnél

A Takarékszövetkezetnél a lakásfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a tervbe vett felújítási munkálatokról benyújtott költségvetés 100 %-át, valamint az ingatlan forgalmi értékének a 70 %-át. Maximum 50 millió forintnyi hitel adható, melyet a lakóingatlan felújítására kell fordítani.

A felújítási munkák kivitelezésének maximális határideje 1 év, melynek elkészültét a Takarékszövetkezet a helyszínen ellenőrzi.

A hitel forintalapú, futamideje maximum 25 év. A hitel fedezetéül jelzálogjogot jegyez be a pénzintézet az adott ingatlanra.

Milyen feltételek szükségesek?

 • állandó magyarországi lakhely
 • minimum 6 havi munkaviszony a jelen munkahelyen
 • az igénylő nem szerepelhet a negatív adóslistán
 • a fedezetül szolgáló ingatlanra lakásbiztosítás megléte, ahol a pénzintézet a kedvezményezett
 • legalább minimálbérnek megfelelő nettó jövedelem
 • betöltött 18.életév
 • A fedezetül szolgáló ingatlan minden tulajdonosa adóstárs lesz, akárcsak a házastárs

Kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok:

 • kitöltött kölcsönigénylés
 • személyes okmányok + adókártya
 • költségvetés, illetve ha a munkák engedélykötelesek, akkor az építési engedély
 • 30 napnál fiatalabb jövedelemigazolás
 • értékbecslés az ingatlanról a takarékszövetkezet szerződött értékbecslője által elkészítve
 • ingatlan helyrajzi száma

Milyen ingatlan szolgálhat fedezetül a lakásfelújítási kölcsön esetében?

 • Lakóingatlanok, mint például családi ház, lakás, üdülő, hétvégi ház, belterületi építési telek, önálló helyrajziszámmal rendelkező garázs
 • Magyarországon elhelyezkedő, forgalomképes ingatlan
 • használatbavételi engedéllyel rendelkező, belföldi magánszemély tulajdonában lévő ingatlan
 • per, teher és igénymentes ingatlan

Fontos tudni, hogy a jelzálog alapú lakásfelújítási kölcsönnek költségei vannak, ilyen például az értékbecslés díja, valamint a közjegyzői díj. Ezek díjazását a mindenkori hirdetményben olvashatjuk. A lakóingatlanra rendelkezni kell érvényes lakásbiztosítási szerződéssel, ennek hiányában még a folyósítás előtt meg kell azt kötni. Ha ezt a Takarékszövetkezetben tesszük, akkor 0,2 %-os kamatkedvezményben részesülünk.

A lakásfelújítási kölcsön ugyanúgy bármilyen korszerűsítési, felújítási, bővítési munkához megjár, mint bármely más bank esetében, így bátran nekiláthatunk az ingatlan szigetelésének, tetőcseréjének, fűtéskorszerűsítésének,víz és elektromos hálózat felújításának, nyílászárók cseréjének ,burkolási munkák végzéséhez,festéséhez, mázolásához.

Ha Önnek is lakásfelújítási kölcsönre van szüksége, célszerű felkeresni valamelyik Takarékszövetkezetet, ahol teljes körű felvilágosítást adnak magáról a lehetséges lakásfelújítási munkákról, valamint az ehhez szükséges lakásfelújítási hitelről.

A hitelből bővítési munkák is végezhetőek, de feltétel, hogy legyen építési engedély, ha a munka ahhoz van kötve. Fontos tudni azt is, hogy ha ingatlant bővítünk, akkor jogosultak lehetünk CSOK-ra, azaz családi otthonteremtési kedvezményre, mely a régi szocpolt váltja fel. Erről és ennek feltételeiről is érdeklődjön a Takarékszövetkezetekben!

Lakásfelújítási kölcsön KHR adóslistásoknak is?

Mindannyian tudjuk, hogy a negatív adóslistán szereplőknek sajnos vajmi kevés esélyük van a hitelpiacon. Természetesen ez vonatkozik a lakásfelújítási kölcsönökre is. Azonban talán van egy kiskapu, melynek segítségével a negatív adóslistán szereplők is el tudnak végezni a lakásukon kisebb átalakítást, javítást.

Cikksorozatunkban volt már szó róla, hogy a Provident személyi kölcsöne a KHR-ben szereplőknek is adható, hiszen a Provident azt nem vizsgálja. Így már eleve az ő gyorskölcsönük is lehet segítség a bajban, tekintve, hogy a maximálisan nyújtható 440 ezer forintos hitelösszegből egy kisebb lakást már szépen fel lehet újítani, vagy egy nagyobbacskának a festését, parkettázását is el tudjuk végezni. Azonban a hír ennél is jobb:

A Provident 2015 nyarán bevezette a maxi kölcsönét, amely 500 ezer és egy millió forint közötti kölcsönösszeg között mozog, s ebbe azért már nagyon szépen belefér egy lakásfelújítás. A Provident saját maga nyilatkozza is, hogy ez az összegű kölcsön már alkalmas nagyobb tervek megvalósítására is, mint például lakás felújítás. Kvázi lakásfelújítási kölcsön a Providenttől! Ráadásul a maxi hitel törlesztőrészlete is lényegesen kedvezőbb, ha nem kérünk otthoni szolgáltatást.

Ha a maxi hitel alsó határát, az 500 ezer forintot nézzük, akkor is szolidan megoldható belőle némi renoválás. Azonban ha eljátszunk a gondolattal és az egymilliós maxi hitelre pályázunk, akkor abból már a teljes fürdőszobát és konyhát is felújíthatjuk, ami a lakás két legkritikusabb pontja. Sőt! Ha ügyes kezű férfiak vannak a családban, akkor sok munkadíjat meg tudunk spórolni is, és akár egy 2 szobás lakás felújítása is megoldható belőle.

Ha megnézzük mindezt számokban, akkor 1 millió forint a maximális 30 hónapos futamidőre havi 44.100 forintos törlesztést jelent. Nem kevés, viszont hamar lejár. A THM ez esetben 25,49 %, és az 1 millió forintos kölcsönre 323.000 forintot fizetünk kamatként a 30 hónap alatt. Ahhoz képest, hogy KHR listásoknak is hozzáférhető, határozottan nem rossz ajánlat.

Ha 500 ezer forintot kérünk szintén 30 hónapos futamidőre, akkor 22.050 forint a havi törlesztés, ami pedig simán vállalható. Érdemes tehát elgondolkodni ezen az ajánlaton, mert lakásfelújítási kölcsönhöz juthatunk így a Providenttől, ha az új maxi hitelben gondolkodunk.

Ráadásul a Provident hamar elbírálja az igénylésünket, gyorsan folyósít, így alighogy kipattant az ötlet a fejünkből, máris állhatunk neki a lakás szétbontásának, burkolásának, festésének, mázolásának, konyhabútor cseréjének. Újabb szeletet hasított ezzel a Provident a hitel tortából, amivel vélhetően az adósok sem fognak rosszul járni, hisz nagyobb terveik, álmaik is közelebb kerülnek a megvalósuláshoz, s egy-egy nagyobb háztartási gép beruházás, utazás, autóvásárlás és/vagy javítás után a lakásfelújítás is ott lehet a kívánságlistánkon.

Kanapé vásárlás – miért vegyünk mindig újat?

Mindenki szeretne jutányos áron hozzájutni azokhoz a dolgokhoz, amire szüksége van. Sokan figyelik folyamatosan a leértékeléseket, utaznak el más városba, esetleg külföldi Out let parkokba, hogy minél olcsóbban kapják meg, amit szeretnének, ilyen “dolgok” a kanapék is…

kanapék

Vannak olyanok is, akik apróhirdetések között böngésznek, vagy felkeresnek használt holmikat árusító üzleteket, és ott vásárolják meg a kiszemelt árut. Nos, ezzel sok esetben semmi gond nincs, hiszen, ami valakinek már nem kell, az még tökéletes lehet másnak.

Ebben semmi kellemetlen, vagy igénytelen hozzáállás nincs, hiszen úgyis nagy baja Földünknek a hatalmas mennyiségű szeméttermelés, amit a dolgok mindennemű újrahasznosításával csökkenteni lehet. Ám vannak olyan árucikkek, melyek esetében nem érdemes a használtak között keresgélni. Ilyen a kanapé is. Sokan vásárolnak használtan kanapét, fotelt, ágyat és hasonlókat, de ami nem lemosható, fém, fa, műanyag, azzal nagyon vigyázni kell.

A kanapék nem bonyolult kialakítású berendezési tárgyak, ám nem lehet őket szétszedni, átmosni minden részüket és újra, immár makulátlanul, összerakni. A kanapék kárpitozása alatt szivacsréteg található, ez alatt sok esetben a rugós felület, majd a váz következik, ami a legtöbb kanapénál fából készült. Ezt szokás még egy újabb textil bevonattal eltakarni. Nos, ezek közül egyedül a kárpit tisztítható ki tökéletesen. Egy használt kanapé esetében fogalmunk sincs arról, mikor vásárolta a jelenlegi gazdája, vagy éppen mióta áll a használt bútort árusító üzlet falai közt és hány gazdája volt már eddig.

Éppen így nem tudhatjuk, hogy milyen körülmények között tárolták. Az egy dolog, hogy nem tudunk semmit arról, milyen szennyeződések kerültek a kárpitra és ezeket csak látszólag tüntették-e el vagy hatékonyan és teljes mértékben kitisztították. Ennél sokkal komolyabb problémát jelent, hogy a kanapé esetleg dohos belül, vagy nedves környezetben állt huzamos ideig és belül elkezdett szétrohadni.

Először nem feltétlenül lehet szagát érezni, vagy látni a kezdődő problémát, de attól az még ott van. Azt sem tudhatjuk, hogy milyen mennyiségű por halmozódott fel a bútorban. Egy látszólag rendben lévő kanapé kitisztíttatás után sok esetben teljesen higiénikus, ám erre nincs garancia. Állatok feküdhettek rajta, szőrük, a kosz a talpukról, különböző testnedveik rátapadhattak, beivódhattak a kárpitba.

Az egerek, patkányok előszeretettel bújnak el sötét odúkban, egy félrerakott kanapé tökéletes búvóhely és minden bizonnyal bele is piszkítanak. A rágcsálópiszok számos fertőzést terjeszthet. A kisrágcsálókon kívül atkák is megtelepedhetnek a kanapé kárpitjában, szivacsában, amiket kiirtani néha lehetetlen, ráadásul akkor plusz költséggel járnak az irtásuk, hogy egyáltalán nem érné meg megvásárolni a kanapét.

Ennyiből már egy magasabb árfekvésű, teljesen új darabot is be lehet szerezni. Mindezek mellett már eltörpül a tény, hogy a használtan vásárolt kanapéknak (ahogy sok más holminak is) számos olyan rejtett hibája lehet, amiről az eladó nem szól. Könnyen lehet, hogy ő maga sem tud róla, mert például a rugók vannak elöregedve, esetleg a fából készült váz nem fogja már sokáig bírni a terhelést és egy ponton megadja magát, a kanapé pedig használhatatlanná válik.

Mindezeket figyelembe véve a használt kanapékról elmondható, hogy ha nem vagyunk tisztában az eredetükkel és az előéletükkel, bizony nagy rizikót vállalunk a megvásárlásukkal. Természetesen nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy mindenképpen rossz üzletet csinálunk, de számolni kell azzal, hogy kiderülhet valami kellemetlenség, miután bekerült a nappalinkba.

Kanapé, egy pihentető délután elengedhetetlen kelléke

Szabadnap, vagy épp szünet a suliban, kellemes délután, semmi dolgunk. Ilyenkor csodás dolog végigfeküdni a kanapén és nem csinálni semmi megerőltetőt. El lehet fogyasztani valami finomságot, megnézni egy filmet, olvasni egy könyvet, vagy épp a kedvenc magazinunkat. Egy kemény széken ugye, hogy nem lenne ugyanolyan jó?

Minden háztatás alapdarabja az egy vagy több részből álló kanapé. Mindenkinek más az ízlése, az igényei és a lehetőségei e téren is, ezért nyilván ahány ház, annyi kanapé. De abban mindenki megegyezik, hogy a nappalit ékesítő ülőalkalmatosság legyen megfelelő méretű és nagyon, de nagyon kényelmes akár télen, akár nyáron.

Hogy mennyire kényelmes egy kanapé, az nagyban függ attól, hogy milyen rúgóval szerelték fel, milyen a szivacsozása, a kárpitozása és a formai tulajdonságai. Vannak, akik szeretik a süppedős darabokat, ám akadnak, akiknek ez esztétikailag zavar, vagy nyáron túl melegnek érzik és inkább nem erre ülnek le, nem ezen helyezkednek el egy pihenős délutánon. Az egyszerűbb, szögletes, letisztult formavilágú darabokkal általában senkinek nincs semmi baja, de van, akinek ezek télen tűnnek ridegnek. Szóval, mindenkinek mást jelent a kényelem ránézésre és érzésre is. De ha már megvan, hogy milyen kanapét szeretünk, min érezzük jól magunkat az év minden napján, akkor könnyű a választás. Csak el kell képzelni, hogy melyiken lehetne a legjobban sziesztázni egy meleg nyári napon, vagy egy esős délutánon, esetleg karácsony környékén, mikor kint hideg van.

A kanapén lehet ülni, hátradőlni, feküdni, persze nem mindegyik darab alkalmas minderre. A kisebbeken nem biztos, hogy bármilyen testhelyzetet fel tudunk venni. Ha igényünk van arra, hogy a televíziót nézve, kényelmesen hason feküdve pihenjünk, akkor mindenképpen egy nagyobb darabot kell választani, ami széles ülőfelülettel rendelkezik. A legalkalmasabbak erre a célra a sarokkanapék, hiszen ezek „L” alakjának egyik része könnyen elhelyezhető a televízióval szemben, így a hason fekvés, és a filmnézés összehozható.

A téli forró csokit szürcsölgetés a kanapén felhúzott lábakkal, polár takaróval akkor a legfinomabb, ha van egy kartámla, amihez hozzá lehet dőlni, amire rá lehet támaszkodni. A kartámla lehet magas, de lehet egy aránylag alacsony, de széles kivitel is, mindegyik jó valamilyen formában erre az összekuporodós, melegedős délutánra. Aki hátradőlve, de nem teljesen vízszintben szeret olvasni vagy filmet nézni, az valószínűleg egy állítható támlával ellátott kanapét fog választani, hiszen ezzel beállíthatja az ülés szögét mindig az aktuális kényelmi igényei szerint.

A megfelelő kanapé nagyon fontos dolog. Egy pihentető délután nagyon sokat lendít az ember közérzetén, teherbírásán. Egy kényelmetlen, vagy nagy sziesztázásra nem alkalmas kanapé természetesen lehet tökéletes választás, aki tudja, hogy szüksége van ilyesfajta feltöltődésre is, az válasszon ezen szempont alapján ülőalkalmatosságot a nappalijába, hogy maradéktalanul kipihenhesse a fáradalmait, amikor csak kedve úgy diktálja vagy már egyszerűen nem bírja tovább a hatást.